Guest Professor

 • Prof. BAO Yan, Ph.D.
  (School of Psychological and Cognitive Sciences, Peking University, Beijing, China) 

Research Associates

 • Dr. Kai Fehse
 • Dr. habil. Evgeny Gutyrchik
 • Prof. Dr. Hans Strasburger
 • Dr. Taoxi Yang
 • Dr. Yuliya Zaytseva

Doctoral Students

 • Benz, Alexander (Human Biology)
 • Dirnberger, Clemens (Dental Medicine)
 • Formuli, Arusu (Medicine)
 • Geier, Katharina, (Medicine)
 • GU Yu (Human Biology)
 • Hahn, Ann-Kathrin (Medicine)
 • Izadifar, Morteza (Human Biology)
 • Jeong, Garam (Human Biology)
 • Lara Maier, Susana (Human Biology)
 • Löchner, Antonia (Medicine)
 • Morozowa, Alexandra (Medicine)
 • MU Nan (Human Biology)
 • Simmank, Fabian (Human Biology)
 • Steinthaler, Johann (Human Biology)
 • von Trott zu Solz, Jana (Medicine)
 • WANG Wei (Human Biology)
 • WU Qiong (Human Biology)
 • YIN Xuanzi (Human Biology)

Cooperating Students

 • Barkhatova, Elvira (doctoral student, IKBFU, Kaliningrad)
 • LIN Xiaoxiong (doctoral student, LMU Munich)
 • LIU Yuelin (doctoral student, PKU, Beijing)
 • Parfenov, Evgeny (doctoral student, TMU, Taiwan)
 • Parfenova, Elizaveta (doctoral student, TMU, Taiwan)  
 • WANG Xuanyu (master student, LMU, Munich)
 • ZENG Yifan (master student LMU, Munich)

Winter School Students from Peking University

 • Liang Wei (2013) 
 • Yang Taoxi (2013) 
 • Wang Zhiyuan (2013) 
 • Wang Lingyan (2014, 2015) 
 • Cai Wenfeng (2015) 
 • Zhang Jiyuan (2015, 2016) 
 • Lin Xiaoxiong (2015) 
 • Li Xiang (2016, 2017) 
 • Chen Xin (2016, 2018) 
 • Li Yao (2016) 
 • Zhao Chen (2016) 
 • Zhang Dongxue (2016, 2017) 
 • Li Xiaoxuan (2017) 
 • Liu Yuelin (2017, 2018) 
 • Wang Xuanyu (2018, 2019) 
 • Zeng Yifan (2018) 
 • Cai Mengtong (2018, 2020) 
 • Zhao Haiteng (2018)
 • Wang Tianhe (2019) 
 • Yang Haiming (2019)
 • Yu Xinchi (2019)
 • Zeng Yifan (2019
 • Zhang Zhilin (2019)
 • Chen Shuai (2020)
 • Luo Yingrui (2020)
 • Tong Yu (2020)
 • Yin Xuanzi (2020)

Cooperating Scientists

 • Prof. CHEN Lin (Institute of Biophysics, CAS, Beijing)
 • Prof. CHENG Heping (Institute of Molecular Medicine, PKU, Beijing)
 • Prof. Dr. Ilg, Rüdiger (Asklepios Clinic, Bad Tölz, Germany) 
 • Dr. Paolini, Marco (Department of Radiology, LMU, Munich)
 • PD Dr. Rémi, Jan (Department of Neurology, LMU, Munich) 
 • Dr. Sander-Thoemmes, Tilmann (PTB, Berlin)
 • Prof. Zeki, Semir, Ph.D. (UCL, London) 
 • Prof. ZHOU Bin (Institute of Psychology, CAS, Beijing)